Τα μέτρα που έχει λάβει η ΕΕ για την ασφάλεια της προμήθειας φυσικού αερίου, με στόχο την απεξάρτηση από τη Ρωσία, δεν αγγίζουν νέες προκλήσεις που θα βρει μπροστά της η Ευρώπη, όπως τη μεγαλύτερη εξάρτηση από εισαγόμενο υγροποιημένο φυσικό αέριο και την ανάγκη μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA).