Πραγματοποιήθηκε διεθνής ανταλλαγή νέων με τίτλο “R.E.CY.C.L.E.”  που διοργάνωσε η οργάνωση Youth Dynamics μεταξύ 29 Απριλίου και 7 Μαΐου. Η ανταλλαγή, που πραγματοποιήθηκε στον Αγρό υπό την αιγίδα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+, είχε ως θέμα την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος.