Τους κινδύνους που διατρέχουν τα κονδύλια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής από πιθανές απάτες υπογραμμίζουν σε έκθεσή τους τα μέλη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ECA), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.