Ως μεγάλη πρόκληση για τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου και για τη φροντίδα των εκθεμάτων περιγράφει ο ιστότοπος τέχνης Artnet τις «ρημαγμένες» αίθουσες ελληνικών, ρωμαϊκών και ασσυριακών αρχαιοτήτων.