Προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, τόνισε η Επίτροπος Ισότητας Τζόζη Χριστοδούλου, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το μεγαλύτερο στοίχημα του Γραφείου της είναι η σταδιακή εμπέδωση της κουλτούρας της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.