Ανταλλαγή νέων «Πρεσβευτές της Ειρήνης» (Peace Ambassadors), διοργάνωσε στα Περβόλια η οργάνωση νεολαίας "Youth Dynamics" κάτω από την αιγίδα του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+.