Την έναρξη δικοινοτικού προγράμματος με τίτλο «Έρευνα για ανάπτυξη κοινών ιδεών για Συνταγματικά Θέματα» ανακοινώνει η ΜΚΟ «Κύπρος: Ακαδημαϊκός Διάλογος» που στοχεύει στην ανάπτυξη ιδεών για τη συνταγματική δομή μιας «μελλοντικής επανενωμένης, ομοσπονδιακής Κύπρου» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Βοήθειας προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα.