Την ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας του φαρμάκου Ocaliva (obeticholic acid) στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση του ΕΜΑ (CHMP) έχοντας ολοκληρώσει την ανασκόπηση του φαρμάκου, καθώς δεν θεωρείται πλέον ότι τα οφέλη υπερτερούν των κινδύνων που σχετίζονται με την εν λόγω αγωγή.