Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, υλοποίησε και υλοποιεί συνολικά 19 προγράμματα/ έργα σε πέντε υποδομές/κτήρια στην εντός των τειχών πόλη και φέτος έχουν ήδη εξυπηρετηθεί πάνω από 2.000 άτομα ενώ η συνεισφορά του τοπικού Δικτύου Αλληλεγγύης υπήρξε καταλυτική για την αναβαθμισμένη και πιο ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πολιτών που χρήζουν στήριξης.