Η Καθηγήτρια του Ινστιτούτου Κύπρου (ΙΚυ), Κωνσταντία Αλεξάνδρου, εξελέγη ομόφωνα νέα Πρόεδρος του Συμβουλίου της Συνεργασίας για την Προηγμένη Υπολογιστική Επιστήμη στην Ευρώπη (PRACE), την υψηλότερη διοικητική θέση στο PRACE.