Αιτήσεις για το πρόγραμμα Ενίσχυσης της Δημιουργίας και Ερευνας στον Τομέα του Σύγχρονου Χορού «Τερψιχόρη 2023», το οποίο στοχεύει στη στήριξη χορογράφων και ομάδων χορού για νέες παραγωγές και έρευνα, δέχεται το Υφυπουργείο Πολιτισμού.