Θέατρα: Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 – Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022