Να αναλάβουν δράση για την ποιοτική και δια βίου μάθηση όλων των παιδιών, καλεί την Κυβέρνηση και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς η ΜΚΟ "Hope For Children" CRC Policy Center, με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας για την Εκπαίδευση, με κύριο μήνυμα: «Επενδύουμε στην εκπαίδευση, επενδύουμε στο μέλλον».