Η Γαλάζια Ανάπτυξη, οι προκλήσεις για το περιβάλλον και οι προοπτικές των νέων στην ναυτιλία απασχόλησαν εκδήλωση που οργάνωσε, στη Λεμεσό, το Πρόγραμμα Σπουδών «Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ναυτιλιακές Σπουδές» της Δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης-ΜΙΕΕΚ, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.