Η πρωτοβουλία του Παιδικού Μουσείου Κύπρου για το πρόγραμμα «Ελάτε να γνωρίσουμε τη Φιλιά!» συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες, οι οποίες ενισχύουν τις γνώσεις για τα γεγονότα και τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής και προάγουν την βαθύτερη γνωριμία και διατήρηση της μνήμης των κατεχομένων μας, ανέφερε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου.