Η οργάνωση νεολαίας Youth Dynamics φιλοξένησε στην Κύπρο, μεταξύ 6-22 Ιουνίου 2024, μια ομάδα 30 εθελοντών από 12 χώρες μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps). Το πρόγραμμα, με τίτλο" Empowering Youth for Environmental and Social Change (ESC)", πραγματοποιήθηκε στον Αγρό και στα Περβόλια.