Απάντηση στις τουρκικές αιτιάσεις ότι ο νέος νόμος για τον εκσυγχρονισμό των Μουφτειών δεν συνάδει με το Διεθνές Δίκαιο και τη Συνθήκη της Λωζάνης, δίνει το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, κάνοντας λόγο για συνειδητή παραποίηση της αλήθειας από την πλευρά της Τουρκίας.