ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Διαγόρου 29, Λευκωσία

Τ.Τ.1097, Λευκωσία

Τηλ. : 22818999 & 99621845

Email: info@theatrodionysos.com

Web:www.theatrodionysos.org