Sağlık Sigortası Örgütü Başkanı Stavros Michael, perşembe günü örgütün ofislerinde Genel Sağlık Sisteminin (GESY) uygulanmasının dördüncü yıldönümü vesilesiyle düzenlenen "GESY'nin 4 Yılı, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve iyileştirilmesine yatırım" başlıklı basın toplantısında, ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) tarafından yürütülen aktüeryal bir çalışmanın, mevcut veriler ışığında Genel Sağlık Sisteminin (GHS) 2030 yılına kadar sürdürülebilir olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Michael, en büyük önceliğinin GESY'yi güçlü tutmak, malî sürdürülebilirliğini arttırmak ve herkes için kaliteli sağlık hizmetlerine ömür boyu eşit ve kesintisiz erişim sağlamak olduğunu vurguladı.

Sunumunda GESY'nin dördüncü faaliyet yılında programa kayıtlı 943.978 yararlanıcı olduğunu ve aynı dönemde 90.500 ameliyat gerçekleştirildiğini belirtti.

Sağlık Sigortası Örgütü Başkanı, ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) tarafından yürütülen bir aktüeryal (Sağlık Sigortasıyla ilgili) çalışmanın, mevcut veriler altında GHC'nin 2030 yılına kadar sürdürülebilir olduğunu, hatta yeterli rezervlere sahip olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Aynı zamanda, yararlanıcıları bilgilendirmenin ve Sisteme yönelik doğru kültürü geliştirmenin birincil öneme sahip olduğunu kaydeden yetkili, "GESY hizmetlerinin daha uygun bir şekilde kullanılması için hem yararlanıcılara hem de sağlayıcılara yönelik daha geniş çaplı farkındalık kampanyaları planlıyoruz" diyerek kurumun uzun vadeli güvenceler oluşturmak ve sunulan hizmetlerin kalitesini yükseltmek amacıyla diğer temel konulara da öncelik verdiğini kaydetti.

Yetkili, vatandaşların desteğine dayanarak geçtiğimiz yıl GESY'nin sağlık hizmetlerini güçlendirmeye, takviye etmeye ve iyileştirmeye odaklandığını kaydetti. Michael, Kuruluşun çalışma şeklini iyileştirme ve geliştirme bağlamında, yararlanıcılara ve sağlayıcılara ek araçlar ve yetenekler sunan yeni önemli işlevlerin sisteme dâhil edildiğini söyledi.

Michael sunumunda GESY'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana yapılan en büyük sosyal reform olduğunu ve dört yılını tamamladığını, istisnasız tüm vatandaşların kaliteli sağlık hizmetlerine eşit erişimini sağlarken, sürekli gelişen ve iyileştirilen güçlü, yenilikçi ve etkili bir sağlık sistemi için gerekli koşulları yarattığını belirtti.

Yetkili, "Vizyonum ve hedeflerim açık. Tüm vatandaşların yararı için GHC'nin malî sürdürülebilirliğini sağlarken, sunulan sağlık hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesi," dedi.

Michael GESY sayesinde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarının istisnasız olarak kaliteli sağlık hizmetlerine eşit, adil ve engelsiz erişiminin sağlandığını belirterek GESY'nin uygulanmasıyla birlikte her yetişkinin kendi kişisel doktoruna ve çocukların da kendi çocuk doktoruna sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Basın toplantısında diğerlerinin yanı sıra Sağlık Bakanı Popi Kanari, milletvekilleri, paydaşlar ve diğerleri hazır bulundu. Basın toplantısı sırasında GESY'nin dört yıllık faaliyeti için hazırlanan bir video gösterildi.

KHA/ZS/NST/MHY/2023

Kıbrıs Haber Ajansı