Kıbrıs Merkez Bankası (KMB) 2 Haziran'da, 2015-2022 Kurumların Makro İhtiyati Denetimi Yasaları uyarınca, Avrupa Merkez Bankası ile yapılan istişarenin ardından, 2 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, döngüsel tampon oranını %0,5'ten %1,0'e yükseltme kararı aldı.

Yeni gelişme ve aynı konudaki önceki kararlar temelinde, KMB duyurusuna göre, 30 Kasım 2023'ten itibaren uygulanacak döngüsel tampon yüzdesi %0'dan %0,5'e ve 2 Haziran 2024'ten itibaren %1,0'e yükseltildi.

KMB, "Cumhuriyet'te yerleşik her bir lisanslı kredi kuruluşunun Cumhuriyet'te maruz kaldığı toplam risk tutarının %1'ine yükseltilmesini gerekli gördüğünü" ve bu artışın 2 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtiyor.

KMB, "yukarıdaki kararın alınması amacıyla yaptığı değerlendirmenin, nicel araçlara, yani bir dizi göstergeye, nitel bir analize ve Avrupa Sistemik Risk Kurulu (ESRB) tarafından Döngüsel Tampon Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Rehber niteliğindeki ESRB/2014/1 sayılı Tavsiye Kararı ile önerilen Güdümlü Takdir İlkesine dayanan bütüncül bir yaklaşım temelinde alındığını" vurguluyor.

KHA/NST/MHY/2023

Kıbrıs Haber Ajansı