Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου

 

O Δείκτης Τιμών Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου διαμορφώθηκε στη σημερινή χρηματιστηριακή συνάντηση ως ακολούθως:

 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 20/06/2022

 

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ - INDICES BASE VALUES : FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ/OTHERS=1000

 

 

 

 

 

ΕΥΡΩ/EURO (€)

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:

139,762.80

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ

TIMH

% MET.

ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€)

INDEX

VALUE

% DIFF.

VALUE (€)

FTSE/CySE 20

41.860

-1.580

139,656.240

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

44.210

-2.410

119,587.470

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

816.120

0.000

0.000

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ

69.820

-1.550

139,762.800

ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

898.600

0.000

80.000

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

1,008.660

0.190

20,175.330

FTSE/XA - XAK Τραπεζικός Δείκτης

394.480

0.430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη από

 

την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.

   

(ΚΥΠΕ/ΑΧΑ/ΗΦ)