ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΑΚ      
       
       
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ :    22/06/2022
       
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ - INDICES BASE VALUES : FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ/OTHERS=1000  
       
  ΕΥΡΩ/EURO (€)    
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:  11,058.09    
       
ΔΕΙΚΤΗΣ TIMH % MET. ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€)
INDEX VALUE % DIFF. VALUE (€)
FTSE/CySE 20 41.550 -0.430 9,579.090
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 43.780 -0.140 4,390.090
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 816.120 0.000 0.000
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ 69.370 -0.420 10,107.090
ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 898.600 0.000 0.000
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1,003.640 -0.820 5,717.000
FTSE/XA - XAK Τραπεζικός Δείκτης 408.070 -0.820  
       
       
* Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη από  
την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.    

(ΚΥΠΕ/ΜΓΙ/ΑΓΚ)