ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΑΚ      
       
       
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ :    01/07/2022
       
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ - INDICES BASE VALUES : FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ/OTHERS=1000  
       
  ΕΥΡΩ/EURO (€)    
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:  76,998.41    
       
ΔΕΙΚΤΗΣ TIMH % MET. ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€)
INDEX VALUE % DIFF. VALUE (€)
FTSE/CySE 20 40.330 -0.860 76,982.480
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 41.940 -1.600 68,143.600
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 772.050 -5.270 1,489.570
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ 67.410 -0.870 76,998.410
ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 872.230 0.000 0.000
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 998.140 0.090 8,854.810
FTSE/XA - XAK Τραπεζικός Δείκτης 375.030 -0.460  
       
       
* Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη από  
την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.    
       

(ΚΥΠΕ/ΜΓΙ/ΑΓΚ)