ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΑΚ      
       
       
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ :    11/06/2024
       
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ - INDICES BASE VALUES : FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ/OTHERS=1000  
       
  ΕΥΡΩ/EURO (€)    
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:  1,204,573.12    
       
ΔΕΙΚΤΗΣ TIMH % MET. ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€)
INDEX VALUE % DIFF. VALUE (€)
FTSE/CySE 20 99.090 1.190 1,200,929.110
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 128.790 2.010 1,137,977.940
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2,186.820 5.130 182,346.470
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ 162.910 1.160 1,201,329.110
ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 918.190 0.660 972.500
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1,297.210 -0.590 63,796.170
       
       
* Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη από    
την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.      
       

(ΚΥΠΕ/ΜΓΙ/ΑΓΚ)