ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΑΚ      
       
       
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ :      25/06/2024
       
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ - INDICES BASE VALUES : FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ/OTHERS=1000      
       
  ΕΥΡΩ/EURO (€)    
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:  247.171,50    
       
ΔΕΙΚΤΗΣ TIMH % MET. ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€)
INDEX VALUE % DIFF. VALUE (€)
FTSE/CySE 20 99,470 -1,270 245.681,540
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 130,000 -1,370 218.534,250
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2.255,150 -1,260 24.984,470
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ 163,500 -1,270 245.727,180
ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 869,170 -5,280 385,000
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1.287,650 -0,800 27.197,980
       
       
* Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη από      
την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.      

(ΚΥΠΕ/ΜΗ/ΓΒΑ)