01.02.2023 Εκ περιτροπής διακοπές παροχής ηλεκτρισμού σε όλες τις περιοχές σημειώθηκαν στα κατεχόμενα κατόπιν προβλήματος στoν ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της ιδιωτικής τουρκικής εταιρείας AKSA ,με τη συντεχνία των εργαζομένων στην «αρχή ηλεκτρισμού» ν’ ανακοινώνει πως οι διακοπές θα συνεχιστούν.