1.6.2022 Το Κυπριακό και το Ουκρανικό είναι ευρωπαϊκά προβλήματα, τόνισε ο Πρόεδρος προσφωνώντας την Σύνοδο του ΕΛΚ.