Σε περίπου €458,4 εκατομμύρια αναμένεται να ανέλθει η συνολική χρηματοδότηση της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για την περίοδο 2023-2027, η οποία θα εφαρμοστεί μέσα από το νέο Στρατηγικό Σχέδιο της Κύπρου, το οποίο θα περιέχει πλήθος παρεμβάσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΟΑΠ.