Την αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας (ΑΑΔΙΠΑ) ζητά η συντεχνία ΚΑΣ- ΑΣΔΥΚ.