Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων, καθώς και υιοθέτηση και εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων και πολιτικών, μέσω των οποίων θα διασφαλιστεί η αειφορία του πλανήτη, είπε ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης την Τετάρτη στον χαιρετισμό του στην τελετή έναρξης των εργασιών της 9ης Υπουργικής Συνόδου για το Περιβάλλον στην Ευρώπη.