Οι εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης διαφορών και η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης  συζητήθηκαν σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Στέφης Δράκου και της ηγεσίας του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητρίου Κύπρου.