Υιοθετήθηκε η Υπουργική Δήλωση της Λευκωσίας για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, ύστερα από την τρίτη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου Υπουργείων Παιδείας και Περιβάλλοντος που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών της 9ης Υπουργικής Συνόδου για το Περιβάλλον στην Ευρώπη, της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE).