Νέος Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου εξελέγη από την Ιερά Σύνοδο το πρωί του Σαββάτου, παραμονή Χριστουγέννων, ο Πάφου Γεώργιος με 11 ψήφους έναντι 4 του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιου.