Το Υπουργικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε την Τετάρτη προηγουμένη απόφασή του για αποστέρηση της ιδιότητας του πολίτη από τρεις επενδυτές και έξι εξαρτώμενα τους.