Μεγαλύτερη στις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η επιβάρυνση του κόστους στέγασης το 2021, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.