Χαράζουμε μια νέα εποχή για την εκπαίδευση, επενδύουμε στην παιδεία, τον αθλητισμό και τη νεολαία, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Πρόδρομος Προδρόμου, παρουσιάζοντας την Πέμπτη τον απολογισμό του έργου του Υπουργείου για τα έτη 2018-2023, στην παρουσία του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Κυριάκου Κόκκινου, λειτουργών και συνεργατών του Υπουργείου.