Πρόταση στους φαρμακοποιούς για καταρχήν αύξηση του προϋπολογισμού υπέβαλε ο ΟΑΥ, η οποία και έγινε αποδεκτή ύστερα από συνεδρίαση.