Αναβαθμίζονται οι εγκαταστάσεις του κέντρου πρώτη υποδοχής Πουρνάρα. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα την εκπόνηση βελτιωτικών έργων συνολικής δαπάνης 25 εκατομμυρίων ευρώ στο κέντρο πρώτης υποχής, απόφαση την οποία ο Υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής, χαρακτήρισε ως εξαιρετικά σημαντική.