Αυξάνεται στο 50% το ποσοστό των ξένων εργατών που δικαιούται μια επιχείρηση να εργοδοτεί αν δεν μπορεί να βρει ντόπιο ή κοινοτικό προσωπικό και εφαρμόζει συλλογικές συμβάσεις. Αυτό προνοεί μεταξύ άλλων η νέα επικαιροποιημένη πολιτική για την απασχόληση ξένου προσωπικού που υιοθέτησε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, την οποία παρουσίασε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κυριάκος Κούσιος.