Επίσπευση της εφαρμογής του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα με έμφαση στην ανάπτυξη των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, οι εισηγήσεις της Κομισιόν για την Κύπρο, στο πλαίσιο των στοχευμένων εισηγήσεων πολιτικής που αποτελούν μέρος του Εαρινού Πακέτου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2023, το οποίο επικεντρώνεται στην οικοδόμηση μιας ανθεκτικής οικονομίας η οποία θα διασφαλίζει την ύπαρξη ανταγωνισμού και μακροπρόθεσμης ευημερίας στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον, σύμφωνα με την Κομισιόν.