Την ελπίδα ότι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της PIRLS να αποτελέσουν αρχή ώστε αφενός να στηριχθούν περαιτέρω οι εκπαιδευτικοί, τα παιδιά μας και το Δημόσιο Σχολείο, εκφράζει, σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ, η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, προσθέτοντας ότι είναι άδικο να αποσιωπώνται ή να περνούν απαρατήρητες, οι ψηλές επιδόσεις και επιτυχίες των παιδιών σε διεθνείς έρευνες και να επικρατεί ο αρνητισμός και η στείρα κριτική στο δημόσιο λόγο.