Τη διακοπή υδροδότησης περιοχών του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών, ανακοίνωσε, για την Πέμπτη 1η Ιουνίου, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, στο πλαίσιο εκτέλεσης βελτιωτικών έργων στο δίκτυο.