Απόφαση που δημιουργεί προηγούμενο που ενδεχομένως να ενισχύει το νομικό οπλοστάσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι πιθανών  μονομερών κινήσεων της Τουρκίας στην Κύπρο, έλαβε πρόσφατα το Διεθνές Επιδιαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, που εδρεύει στο Παρίσι.