Τον Μηχανισμό αντιμετώπισης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) και το θέμα των εκποιήσεων, συζήτησε σε κατ’ ιδίαν συνάντηση την Πέμπτη, διάρκειας πέραν της μίας ώρας, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ) Κώστας Μελάς, με το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Κωνσταντίνο Ηροδότου και το επιτελείο του.