Χειρόγραφο του 15ου αιώνα προσφέρει λεπτομερή στοιχεία που αφορούν μεσαιωνικές παραστάσεις κωμωδίας, σύμφωνα με ακαδημαϊκό του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ.