Την Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023, η ώρα 08:00, θα παραδοθεί στην κυκλοφορία η νέα φωτοελεγχόμενη συμβολή της νέας υπόγειας διάβασης του Αυτοκινητοδρόμου στον κόμβο της Βιομηχανικής Περιοχής Ιδαλίου.