Η Περιβαλλοντική Κίνηση Κύπρου (ΠΚΚ) σε διακήρυξη για την Παγκόσμια Μέρας Περιβάλλοντος, (5 Ιουνίου) καλεί τη νέα διακυβέρνηση του τόπου να χαράξει στρατηγική και να εφαρμόσει ορθή περιβαλλοντική πολιτική με σεβασμό στις ευαισθησίες των πολιτών και σε συνεργασία με το περιβαλλοντικό και οικολογικό κίνημα.