Σήμερα γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου και τα ΗΕ σε μήνυμα υπογραμμίζουν τα σημαντικά οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον.