Σημαντική προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της εξωστρέφειας της Κύπρου, προσελκύοντας περισσότερες ξένες επενδύσεις και προωθώντας τη διασύνδεση με ξένα οικοσυστήματα, αξιοποιώντας τη δυναμική της ψηφιακής οικονομίας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.