Πενταετές Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν την Παρασκευή η Επίτροπος Περιβάλλοντος, Δρ Μαρία Παναγιώτου και ο Επίσκοπος Αμαθούντος Νικόλαος, στο πλαίσιο της καλλιέργειας των σχέσεων μεταξύ των δύο μερών και της κοινής προσπάθειας για αμοιβαία κατανόηση και προώθηση μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας μεταξύ του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥΚΠΕΕ) και του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας.